Försäkringen för utbildade terapeuter


Svenska Kinesiologiskolan och våra Praktor® skolor: Fysiopraktor® Skolan, Psykopraktor® Skolan och Akupraktor® Skolan har en heltäckande unik yrkesförsäkring från 2014 för alla färdigutbildade yrkesutbildade terapeuter och studerande elever.

Försäkringen är unik eftersom Kinesiologiskolan var den första skolan inom det komplementärmedinska området i Sverige som fick en försäkring för eleverna som utbildats vid en skola, och inte som normalt medlemmar i ett förbund.
Försäkringen är också väldigt speciell eftersom den spänner över ett så ovanligt stort område.
Från styrketräning, till akupunktur.
Från emotionell behandling till strukturell mobilisering/impulsering.
Från massageterapi till näringsmedicin.

Försäkringen omfattar hela vår verksamhet och är densamma för alla elever och färdiga terapeuter som läst ett speciellt program.
Som yrkesterapeut (Fysiopraktor, Personlig Tränare, Kinesiolog, Psykopraktor, Akupraktor) täcker försäkringen exakt det som ingår i respektive yrkesutbildning, ingenting mer. Ju mer utbildning man har, desto mer täcker försäkringen.

Försäkringsavgiften är 500 kronor per år under den tiden som yrkesutbildningen pågår (elevförsäkring).
Efter man är examinerad kostar försäkringen 800 kronor per år för Kinesiolog, Personlig Tränare, Psykopraktor, Akupraktor.
Den kostar 1.100 kronor per år för Fysiopraktor.
Försäkringen är obligatorisk för alla elever under utbildningen och för färdiga yrkesterapeuter.

För de elever och terapeuter med en annan yrkesutbildning inom alternativmedicin, komplementärmedicin och integrativ medicin sedan tidigare (exempelvis massör, massageterapeut, akupunktör, akupressör, näringsterapeut, osteopat, shiatsu-terapeut, rosen-terapeut, zonterapeut, PT, yoga, etc) kommar att kunna teckna vår unika försäkring och inkludera sin tidigare utbildning med i sin nya försäkring.
För de elever och terapeuter som har en statlig legitimation (typ fysioterapeut/sjukgymnast, kiropraktor, naparapat, etc) krävs andra speciella försäkringar.


Försäkringsbolaget

Våra Kinesiolog och Praktor-försäkringar tecknar vi via Nordeuropa Försäkring AB (www.Nordeuropa.se) och försäkringsmäklaren Gefvert AB (www.Gefvert.se) som förmedlar försäkringen via det internationella försäkringsbolaget Hiscox Insurance (www.Hiscox.co.uk) i England/EU och USA.


Ansvarsförsäkring och Behandlingskadeförsäkring

Försäkringsbelopp: Sak- och Personskada 4 000 000 kr
Maximal ersättning per år 10 000 000 kr

Kundolycksfall Försäkringsbelopp: Per skada 35 000 kr
Maximal ersättning per år 250 000 kr
Självrisk: 7 % av basbeloppet
Geografisk omfattning: Inom Norden

Om en klient/patient blir felbehandlad av den försäkrade kan ersättning enligt reglerna i Skadeståndslagen (SKL) utbetalas genom försäkringen.
Försäkringsavtalet innebär att ersättning kan betalas vid diagnosskador orsakade av ofullständig undersökning. Vid skador föranledda av felaktig ordinerad medicin kan ersättning betalas genom denna försäkring.
Försäkringen gäller ej för skador orsakade av fel i själva produkten (såsom medicin, naturprodukter eller annat ämne) som ordinerats patienten (så kallad Produktansvar).

Försäkringen innebär också att försäkringsbolaget åtagit sig att efter gjord skadeanmälan objektivt utreda ersättningsfrågan samt att för försäkringstagarens räkning överta förhandlingar med den som begär ersättning och att föra försäkringstagarens talan vid eventuell rättegång och därvid även betala rättegångskostnaderna även om försäkringsbeloppet därigenom överskrids.

Olycksfall som kan inträffa på din praktik, till exempel skada i väntrummet där patienten faller av stolen eller halkar, ingår i ansvarsförsäkringen även om du inte är skadeståndsskyldig enligt Skadeståndslagen (SKL) inte anses föreligga.

Försäkringsvillkor:
- N25 Ansvarsförsäkring
- N32 Kundolycksfall
- N51 Behandlingskadeförsäkring
Företagsförsäkring

Företagsförsäkringen är en frivillig, extra tilläggsförsäkring (till Patientansvarsförsäkringen) för den yrkesverksam terapeut som vill försäkra sin behandlingslokal och egendom.

Premie: 750 kr per år
Försäkringsbelopp: Maskinerier/inventarier/varor 350 000 kr
Avbrott vid Brand/Inbrott/Vatten, max ersättning 1 000 000 kr
Rättsskydd 5 Basbelopp
Glas upp till 5 m2
Transport (endast vid transport med eget fordon) 1 Basbelopp
Ansvar (ej felbehandling) 5 000 000 kr
- dock max. ersättning per år 10 000 000 kr
Självrisk: 7 % av basbeloppet
Försäkringen gäller på de(t) försäkringsställe som angivits i försäkringsbeviset.
Du som bedriver alternativ/komplementär medicinsk verksamhet bör kontrollera att din egendom täcks av din nuvarande försäkring, om du har praktiken i hemmet täcks den inte av din hemförsäkring om inte det särskilt avtalats.

Företagsförsäkringen täcker din egendom i försäkringslokalen mot brand, vatten, inbrott samt avbrott till följd av dessa skadehändelser, skada på själva lokalen som du som hyrestagare ansvarar för, samt rättsskydd och ansvar.

Har du egendom såsom bärbar dator, mobiltelefon, massagebänk etc. som du vill ha försäkrad även utanför din lokal måste du teckna ett särskilt tillägg för detta (kostar 200 kr per 10 000 kr i försäkringsvärde).

Försäkringsvillkor:
- N01 Kombinerad Företagsförsäkring
- R10 Rättskyddsförsäkring
Svenska Kinesiologiskolan

Välkommen till Kinesiologiskolan och Praktor® Skolan

Vi startade den första utbildningen till Kinesiolog i Sverige för 26 år sedan.

I dag är vi även Nordens enda skola för utbildningar till licensierad Fysiopraktor®, Psykopraktor® och Akupraktor®.Utbilda dig till

Kinesiolog
Fysiopraktor®
Psykopraktor®
Akupraktor®


Sveriges främsta utbildning inom manuell muskeltestning, neuromuskulära tester och kinesiologi
Kinesiolog Registret - Svenska Kinesiologiskolan

www.Kinesiolog.org - www.Kinesiologi.se

Sigtunagatan 4, SE-113 22 Stockholm, Sweden

Kinesiologi logotype, ® ett registrerat varumärke

Ordet Praktor är ett registrerat varumärke. Design och webbproduktion, copyright © Mac Pompeius Wolontis, 2014